Login Hasło
   


   
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych
10-266 Olsztyn
ul. Okrzei 19

tel. 089 535 71 11
fax. 089 526 07 84

e-mail: info@wmzpd.olsztyn.pl


Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
ul. Prosta 69
00-838 Warszawa

http://www.botm.gov.pl/


Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
Al. Jana Pawła II 78
00-198 Warszawa 80
skr.poczt.1

http://www.zmpd.pl
   

Witamy na stronie WMZPD

Międzynarodowy Dzień MediacjiAleksanser Reisch                 Prezes Zarządu

Czesław Chełstowski              Sekretarz
Ignacy Kulecki                       Skarbnik

Henryk Bałtronowicz               Członek           

Waldemar Wojsz                    Członek